Skogsbeten

Skogsbeten förekommer i väldigt liten utsträckning i Finland. På 20-talet var de ännu populära.

Skogsbete. Bilden lånad från SLU.